لیست اخبار صفحه :1
 ثبت نام ضیافت اندیشه اساتید+جزئیات

ثبت نام ضیافت اندیشه اساتید+جزئیات

مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی استان گفت: ثبت نام طرح ضیافت اندیشه اساتید ویژه دانشگاه های آزاد اسلامی استان از یک شنبه 16 شهریور به مدت 4روز به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

سلامت معنوی در سایه ترویج فرهنگ دینی ممکن است
در نشست اساتید دانشگاه آزاد مطرح شد:

سلامت معنوی در سایه ترویج فرهنگ دینی ممکن است

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی کهگیلویه وبویراحمد گفت: سلامت معنوی در سایه ترویج فرهنگ دینی در جامعه بویژه دانشگاه ها و مراکر آموزشی ممکن خواهد شد.