قابل توجه شرکت کنندگان در مسابقه حجاب


زمان شروع پاسخ گویی به سوالات راس ساعت 22 روز چهارشنبه 4 خردادماه به مدت 10 دقیقه می باشد.

 

لطفا پاسخ های خود را حداکثر تا ساعت 22:10 ثبت نمایید در غیر اینصورت پاسخهای شما در سامانه ثبت نخواهد شد.

* نکته: در هنگام تکمیل اطلاعات، کد ملی و تلفن همراه خود را با اعداد انگلیسی در بخش مورد نظر وارد کنید.

 

مدت زمان ارسال فرم تمام شده است.