قابل توجه شرکت کنندگان در مسابقه تفسیر سوره نمل برگرفته از تفسیر نور

 


زمان شروع پاسخ گویی به سوالات راس ساعت 22 روز شنبه 31 اردیبهشت ماه به مدت 20 دقیقه می باشد.

 

لطفا پاسخ های خود را حداکثر تا ساعت 22:25 ثبت نمایید در غیر اینصورت پاسخهای شما در سامانه ثبت نخواهد شد.

* نکته: در هنگام تکمیل اطلاعات، کد ملی و تلفن همراه خود را با اعداد انگلیسی در بخش مورد نظر وارد کنید.

 

 

مدت زمان ارسال فرم تمام شده است.