کارگاه فرهنگی و ادامه کارگاه عفاف و حجاب

کارگاه فرهنگی و ادامه کارگاه عفاف و حجاب با سخنرانی حجت الاسلام دکتر امیری مسئول نهاد رهبری دانشگاه آزاد اسلامی استان برگزار شد.

کلمات کلیدی