دومین جلسه کارگاه دوره آموزشی عفاف و حجاب سالن استاد ملک نسب واحد یاسوج

دومین جلسه کارگاه دوره آموزشی عفاف و حجاب در سالن استاد ملک نسب دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج برگزار شد.

کلمات کلیدی