آخرین اخبار
اساتید گروه معارف
 

نام و نام خانوادگی: مهران جعفری

وضعیت تاهل:متاهل

تعداد فرزند:

تالیفات:

وضعیت استخدام:حق التدریس

گرایش تدریس:

دانشگاه فارغ التحصیلی:

مقطع تحصیلی:

نام و نام خانوادگی: حجت الاسلام حکمت الله هاشمی پور

وضعیت تاهل:متاهل

تعداد فرزند:

تالیفات:

وضعیت استخدام:حق التدریس

گرایش تدریس:

دانشگاه فارغ التحصیلی:

مقطع تحصیلی:

نام و نام خانوادگی:ابوالقاسم یگانگی اصل

وضعیت تاهل:متاهل

تعداد فرزند:

تالیفات:

وضعیت استخدام:حق التدریس

گرایش تدریس:

دانشگاه فارغ التحصیلی:

مقطع تحصیلی:

نام و نام خانوادگی:عبدالعزیز تقی زاده

وضعیت تاهل: متاهل

تعداد فرزند:

تالیفات:

وضعیت استخدام:حق التدریس

گرایش تدریس:

دانشگاه فارغ التحصیلی:

مقطع تحصیلی:

نام و نام خانوادگی:سید محمد رحیم دانش زاده

وضعیت تاهل: متاهل

تعداد فرزند:

تالیفات:

وضعیت استخدام:حق التدریس

گرایش تدریس:

دانشگاه فارغ التحصیلی:

مقطع تحصیلی:

نام و نام خانوادگی: نور محمد علی پور خشاب

وضعیت تاهل: متاهل

تعداد فرزند:

تالیفات:

وضعیت استخدام:حق التدریس

گرایش تدریس:

دانشگاه فارغ التحصیلی:

مقطع تحصیلی:

نام و نام خانوادگی: جواد جلالی

وضعیت تاهل: متاهل

تعداد فرزند:

تالیفات:

وضعیت استخدام:حق التدریس

گرایش تدریس:

دانشگاه فارغ التحصیلی:

مقطع تحصیلی:

نام و نام خانوادگی:کورش آسمند

وضعیت تاهل: متاهل

تعداد فرزند:

تالیفات:

وضعیت استخدام:حق التدریس

گرایش تدریس:

دانشگاه فارغ التحصیلی:

مقطع تحصیلی:

نام و نام خانوادگی:خسرو نیکنام

وضعیت تاهل: متاهل

تعداد فرزند:

تالیفات:

وضعیت استخدام:حق التدریس

گرایش تدریس:

دانشگاه فارغ التحصیلی:

مقطع تحصیلی:

نام و نام خانوادگی: کریم الهی

وضعیت تاهل:متاهل

تعداد فرزند:

تالیفات:

وضعیت استخدام:حق التدریس

گرایش تدریس:

دانشگاه فارغ التحصیلی:

مقطع تحصیلی:

نام و نام خانوادگی:علی فتح قبادپور

وضعیت تاهل: متاهل

تعداد فرزند: 2 فرزند

تالیفات:1 رابطه یهود و مسلمانان در قرآن 2 سیره امام علی(ع) در برخورد با قاعدین

وضعیت استخدام:هیئت علمی پیام نور

گرایش تدریس:تاریخ اسلام

دانشگاه فارغ التحصیلی:پیام نور تهران

مقطع تحصیلی:دکتری

نام و نام خانوادگی: هدایت نادریان

وضعیت تاهل:متاهل

تعداد فرزند:

تالیفات:

وضعیت استخدام:حق التدریس

گرایش تدریس:

دانشگاه فارغ التحصیلی:

مقطع تحصیلی:

نام و نام خانوادگی:هادی ولایتی مقدم

وضعیت تاهل:متاهل

تعداد فرزند:

تالیفات:

وضعیت استخدام:حق التدریس

گرایش تدریس:

دانشگاه فارغ التحصیلی:

مقطع تحصیلی:

نام و نام خانوادگی:جلیل حسنی

وضعیت تاهل:متاهل

تعداد فرزند:

تالیفات:

وضعیت استخدام:حق التدریس

گرایش تدریس:

دانشگاه فارغ التحصیلی:

مقطع تحصیلی:

نام و نام خانوادگی:سالمه اسدی زاده بیدک

وضعیت تاهل:متاهل

تعداد فرزند:

تالیفات:

وضعیت استخدام:حق التدریس

گرایش تدریس:

دانشگاه فارغ التحصیلی:

مقطع تحصیلی:

نام و نام خانوادگی:فتانه توحیدی

وضعیت تاهل:متاهل

تعداد فرزند:

تالیفات:

وضعیت استخدام:حق التدریس

گرایش تدریس:

دانشگاه فارغ التحصیلی:

مقطع تحصیلی:

نام و نام خانوادگی:زهرا بال افکن

وضعیت تاهل:متاهل

تعداد فرزند:

تالیفات:

وضعیت استخدام:حق التدریس

گرایش تدریس:

دانشگاه فارغ التحصیلی:

مقطع تحصیلی:

نام و نام خانوادگی:

وضعیت تاهل:

تعداد فرزند:

تالیفات:

وضعیت استخدام:

گرایش تدریس:

دانشگاه فارغ التحصیلی:

مقطع تحصیلی:

نام و نام خانوادگی:

وضعیت تاهل:

تعداد فرزند:

تالیفات:

وضعیت استخدام:

گرایش تدریس:

دانشگاه فارغ التحصیلی:

مقطع تحصیلی:

نام و نام خانوادگی:

وضعیت تاهل:

تعداد فرزند:

تالیفات:

وضعیت استخدام:

گرایش تدریس:

دانشگاه فارغ التحصیلی:

مقطع تحصیلی:

 

 

 

خدمات نهاد
دفاتر نهاد استان

تمامی حقوق این سایت برای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد یاسوج محفوظ می باشد.